w w w . s v e t i m e t o d i . e u

Начало
Цели
2014
Екип
Контакт
Библиотеканачало » Дейности » 2014

2014

ФЕВРУАРИ 2014

Фондация "Св.Методий" е домакин на конференция на тема "Мисионерството" проведена в София
т 28.02 до 2 Март.

Фондация "Св.Методий" реализира проект по  издаването на брошурата "Отговорът на възкресението" автор Здравко Ненов, Изпълнител на проекта е "ВЕРЕН" издателство, собственост на фондацията. Отпечатани и предоставени за безплатно разпространение са 10000 екземпляра.

АПРИЛ 2014

Фондация "Св.Методий" е организатор и домакин на тържество по повод Възкресение Христово в залата на фондацията.

Фондация "Св.Методий" е организатор и домакин на публична просветителска беседа състояла се на 27.04 в залата на фондацията в София. Говорител - Здравко Ненов

МАЙ 2014

Фондация "Св.Методий" е организатор и домакин на  два семинара в гр. Русе и гр; Варна. Говорител - Здравко Ненов.

НОЕМВРИ 2014

Фондация "Св.Методий" е организатор и домакин на публична беседа, състояла се в залата на фондацията в София на 30.11.2014

ДЕКЕМВРИ 2014

Фондация "Св. Методий" е организатор и домакин на Рождествено тържество в залата на фондацията в София.


ДАРЕНИ КНИГИ ПРЕЗ 2014 година

- Декември 2014, Рождествено тържество за деца в театър "Възраждане", София. Подарени 20 броя от книгата "Гъбена чорбица", автор Елица Стойнева и 30 броя "Моята първа Библия" - помагало по вероучение за първи клас.

- Декември 2014. Рождествено тържество на "Съюз на военноинвалидите в България". Дарени са:

      - на деца на загинали при изпълнение на служебния дълг - 10 броя "Моята първа Библия"; 5 комплекта "Библия за деца в разкази и картини"; 10 броя "Библия за деца".
      - на ветерани от дома за военноинвалиди, военнопострадали и ветерани - гр.Банкя - 50 броя "Един филм, една игра" и 50 броя "Евангелие според Лука"
      - за членовете на УС и КС и резервите на съюза, щатния и помощния персонал: 40 броя "Непознатият Бог" и 40 броя "Държавност и вяра", автор проф.Джон Ленокс

- Декември 2014. За социалната кухня към православното братство при храм "Св.Пророк Илия" - "Библия за деца" - 20 броя.

ОТПЕЧАТАНИ И ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ БЕЗПЛАТНО СА СЛЕДНИТЕ КНИГИ
ПО ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯ "Св.Методий" през 2014 година


"Отговорът на възкресението" - 10000 броя
"Какво би казал Исус на....Бойко Борисов, Слави Трифонов, Лили Иванова..." автор Т.Трифонов - 1000 броя
"Какво е Библията" - 5000 броя
"Нямам време" - 500 броя
"Ой Коледо", автор З.Ненов - 1000 броя
"Модерните митове", автор проф. Д.Гудинг, проф. Джон Ленокс - 5000 броя
"Държавност и вяра", реч пред британския парламент 2013 г. на проф. Дж.Ленокс - 3000 броя
"На Словото Ти уповавах" - 1000 броя
"Какво ще стане с този свят" - 1600 броя
"Господната трапеза" - 250 броя
"Превъзходен път" - 375 броя

Фондация "Св.Методий" поддържа щанд за популярна литература и материали, свързани с християнството в книжарница ВЕРЕН, собственост на фондацията. За 2014 година са подарени 7600 екземпляра книги и 29000 брошури. 

РЕКЛАМА

НОВИНИ
15 Май 2017 г.
Проект за дарение на християнски книги в...

През 2017 година фондация "Св.Методий" реализира проекта "Християнскат...


© 2020 Фондация "Свети Методий". Всички права запазени. Дизайн и програмиране: УебДизайн ООД Професионалистите се отличават...